ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
งานปั๊มคอนกรีต ชำระบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


อัตราค่าบริการ
call us
Hotline
 อัตราค่าบริการปั้มคอนกรีต

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - ปั๊มบูม (Truck - mounted Concrete Pump)

ลำดับ

รายการ

อัตราเหมาขั้นต่ำ

ส่วนที่เกินราคา
บาท/ลบ.ม.

ต่อท่อปลายบูม
สูงสุด (ท่อน)

ปริมาณคอนกรีต
ขั้นต่ำ (ลบ.ม.)

ราคาเหมา
(บาท)

1

ปั๊มบูมยาว 32 เมตร

50

13,500

200

5

2

ปั๊มบูมยาว 36 เมตร

50

15,000

220

5

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - ปั๊มลาก (Stationary Concrete Pump)

ลำดับ

รายการ
(งานปั๊มทั่วไปและอาคารสูง)

อัตราเหมาขั้นต่ำ

ส่วนที่เกินราคา
บาท/ลบ.ม.

ปริมาณคอนกรีต
ขั้นต่ำ (ลบ.ม.)

ราคาเหมา
(บาท)

1

ชั้นที่  1 ถึงชั้นที่  7 รวมงานเทพื้น,ถนน

50

13,500

190

2

ชั้นที่  8 ถึงชั้นที่ 15

50

15,000

220

3

ชั้นที่ 16 ถึงชั้นที่ 20

50

17,000

250

หมายเหตุ :

 1. อัตราที่เสนอข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. การต่อท่อแนวตั้ง ที่ระยะความสูงไม่เกิน 3.5 เมตรต่อชั้น
 3. หน่วยงานนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามขึ้นอยู่กับระยะทาง (พัทยา, ชะอำ, หัวหิน คิดค่าเดินทางครั้งละ 3,500.00 บาท)
 4. กรุณาศึกษารายละเอียดตามเงื่อนไขการปฏิบัติงาน (หน้าถัดไป)
 5. คิดราคาตามลักษณะปั๊มที่ใช้งานจริง

ค่า Standby

 • ค่า Standby 4 - 8 ชั่วโมง 7,000 บาท
 • ค่า Standby เกิน 8 ชั่วโมง  ชั่วโมงละ 700 บาท

ค่าติดตั้งท่อ

ปั๊มบูม คิดจากส่วนที่เกิน 10 ท่อนจากปลายปั๊มบูม (หรือ 30 เมตร)

30 บาท / เมตร

ปั๊มลาก คิดจากส่วนที่เกิน 70 เมตร

กรณีผู้ว่าจ้างเริ่มใช้ปั๊มตั้งแต่ชั้นที่ 8 เป็นต้นไป 

คิดค่าติดตั้งท่อแนวดิ่งเพิ่มตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ปั๊ม ชั้นละ 700 บาท

(ท่อ HIGHT PRESSURE คิดค่าเช่าเพิ่มท่อนละ 1,000 บาท)

ค่าเดินทางกรณีไปตามนัดแล้วทำงานไม่ได้ (บาท/เที่ยว)

4,000 บาท

ค่าเคลื่อนย้ายปั๊มบูม > 300 เมตร หรือ > 3 ครั้ง

700 บาท

ค่าเคลื่อนย้ายปั๊มลาก (บาท / ครั้ง)

3,000 บาท

เงื่อนไขประกอบการขาย

 1. อัตราค่าบริการทั้งหมดนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. ผู้ซื้อมีหน้าที่หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
 3. คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump ต้องไม่ต่ำกว่า 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน่วยงาน
 4. กรณีรถเสีย / ปูนสปอร์ย บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่จองปั๊มในวันนั้น
 5. กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น.ก่อนวันทำงาน 1 วัน ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 2,500 บาท
   Pumping Services

Pumping Services article