ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
งานปั๊มคอนกรีต ชำระบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


อัตราค่าบริการ
call us
Hotline
 สมัครงานปั๊มคอนกรีต

บริษัท ไฮปั๊ม จำกัด เริ่มก่อตั้ง และเติบโตอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน 
ทบบคลุมทั้งพื้นถนน สะพาน โรงงาน อาคารพักอาศัย ไปจนถึงตึกที่มีขนาดใหญ่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ต้องการบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับบริษัท ด้วยตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง:

 พนักงานธุรการ

บทบาท:

ติดตามเอกสารการทำงาน บันทึก และสรุปข้อมูลรายวัน

หน้าที่งาน:

รับผิดชอบงานทางด้านการบันทึกรายการทำงานประจำวัน, รวบรวม และจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications):

วุฒิการศึกษา (Education Background)

• ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

• มีประสบการณ์การทำงานจริง

คุณสมบัติอื่นๆ (Other):

• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
• มีความสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบและมนุษย์สัมพันธ์ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ 
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับตกลง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี 

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
สถานที่ : จังหวัด : สมุทรสาคร
อำเภอ/เขต : กระทุ่มแบน(สวนหลวง)
ประกาศงาน : 15/05/2563
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกิติชัย
โทรศัพท์ : 084-1052999
อีเมลล์ : highpump@gmail.com

 ตำแหน่ง:

 พนักงานประสานงานขาย

บทบาท:

ประสานงานกับฝ่ายขาย สรุปงานและติดตามการทำงานของทีมรถปั๊มรายวัน

หน้าที่งาน:

รับผิดชอบงานทางด้านการดูแลตารางการทำงานของรถปั๊มรายวัน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications):

วุฒิการศึกษา (Education Background)

• ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

• มีประสบการณ์การทำงานจริง

คุณสมบัติอื่นๆ (Other):

• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
• มีความสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบและมนุษย์สัมพันธ์ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ 
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับตกลง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี 

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
สถานที่ : จังหวัด : สมุทรสาคร
อำเภอ/เขต : กระทุ่มแบน(สวนหลวง)
ประกาศงาน : 15/05/2563
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกิติชัย
โทรศัพท์ : 084-105-2999
อีเมลล์ : highpump@gmail.com

 หน้า 1/1
1
[Go to top]