ReadyPlanet.com
ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
รถปั๊มคอนกรีต รับชำระ บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


+30
°
C
+31°
+24°
กรุงเทพมหานคร
, 19
+31° +24°
+31° +26°
+32° +25°
+31° +26°
+31° +25°
+30° +26°
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน


เปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้คนงาน
ได้เปรียบ ปั๊มคอนกรีต คนงาน
1. ความสะดวกรวดเร็ว เทได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปริมาณมากกว่า เทได้ช้าและปริมาณน้อย
2. แรงงาน ประหยัดแรงงาน เปลืองคนงานมาก ในการเทคอนกรีต จำนวนมากๆ และควบคุมยาก
3. การสิ้นเปลืองคอนกรีต โดยเปล่าประโยน์ สิ้นเปลืองคอนกรีตน้อยกว่าเพราะ ไม่มีการหกหล่นระหว่าง การขนส่ง แม้จะมีบางส่วนเหลือค้างบ้าง สิ้นเปลืองคอนกรีตมากกว่า เวลาขนส่งมีการหกหล่น เสมอ
4. ความสามารถ ในการเทคอนกรีต เทได้ทุกจุดของโครงสร้าง บางจุดของโครงสร้างเทลำบาก เช่น เสาสูงๆ
เสียเปรียบ ปั๊มคอนกรีต คนงาน
1. ความเหมาะสมสำหรับงาน ไม่เหมาะสำหรับงานเล็กๆ เหมาะสำหรับงานเล็กๆ ทั่วไป เช่น บ้าน ห้องแถว ฯลฯ
2. ความสิ้นเปลืองซีเมนต์ ต้องใช้ส่วนผสมซีเมนต์มากกว่าปกติ ไม่ต้องผสมซีเมนต์เพิ่มจากปกติ
3. การเตรียมงาน ต้องเตรียมแบบไว้ล่วงหน้ามาก ๆ ไม่ต้องเตรียมแบบ ไว้ล่วงหน้าทีละมาก ๆ

ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการคอนกรีตซีแพค
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ปั๊มคอนกรีต

ข้อควรปฎิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับงานปั๊มคอนกรีต
เมื่อไรควรใช้ ปั๊มคอนกรีต
เปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้ลิฟท์
เปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้ทาวเวอร์เครน
รถปั๊มคอนกรีต คืออะไร
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ปั๊มคอนกรีต
ประเภทของปั๊มคอนกรีต
คอนกรีตสำหรับงานปั๊มคอนกรีต
ปั๊มคอนกรีตในประเทศไทย