ReadyPlanet.com
ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
รถปั๊มคอนกรีต รับชำระ บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


+30
°
C
+31°
+24°
กรุงเทพมหานคร
, 19
+31° +24°
+31° +26°
+32° +25°
+31° +26°
+31° +25°
+30° +26°
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน


ข้อควรปฎิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับงานปั๊มคอนกรีต

ศูนย์จัดส่งคอนกรีต

 1. เมื่อต้องใช้ปั๊มคอนกรีตต้องระบุและสั่งคอนกรีตสำหรับใช้กับปั๊มคอนกรีต
 2. ต้องกำชับผู้ควบคุมเครื่องชั่งว่า คอนกรีตนั้นใช้กับปั๊มคอนกรีต และรู้ส่วนผสมที่ถูกต้อง
 3. ก่อนเริ่มจัดส่งคอนกรีตต้องตรวจสอบกับหน่วยงานก่อสร้างว่าติดตั้งปั๊มคอนกรีต และเดินท่อส่งคอนกรีตเรียบร้อยและพร้อมที่จะเทหรือยัง
 4. ต้องรู้จำนวนที่เทล่วงหน้า เพื่อเตรียมวัตถุดิบ
 5. จัดรถโม่ให้เพียงพอ เพื่อการจัดส่งได้ต่อเนื่อง

ผู้ควบคุมเครื่องชั่ง

 1. ต้องรู้ส่วนผสมสำหรับงานปั๊มคอนกรีต ซึ่งมักใช้ซีเมนต์และทรายมากกว่าปกติ
 2. ต้องมีวัตถุดิบเพียงพอ
 3. เพื่อให้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัวและคุณภาพสม่ำเสมอ ต้องคอยสังเกตความชื้นของทรายเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยต้องปรับอัตราส่วนผสมให้ถูกต้องตามสถานการณ์
 4. จำเป็นอย่างยิ่งที่อัตราส่วนผสมของทรายในคอนกรีตต้องถูกต้องอยู่เสมอ
 5. ต้องคอยบันทึกปริมาณน้ำที่ใส่ในคอนกรีตอยู่เสมอ เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพ หิน ทราย
 6. ต้องสังเกตคอนกรีตทุกครั้ง หลังจากผสมเสร็จแล้วว่ามีค่ายุบตัว และความขันเหลวถูกต้อง

พนักงานขับรถโม่

 1. ควรผสมคอนกรีตให้เข้ากันทุกครั้งก่อนออกจากโรงงานคอนกรีต
 2. ต้องคอยสังเกตค่ายุบตัวของคอนกรีตก่อนคายออกจากโม่
 3. ต้องสำรวจทางเข้าเทคอนกรีตก่อนเข้าเทจริง ๆ และควรตรวจสอบว่ามีพื้นที่ให้รถโม่ 2 คันเข้าเทพร้อมกันหรือไม่
 4. ควรหมุนโม่ผสมคอนกรีตซ้ำ ๆ ก่อนคายคอนกรีตออกจากโม่ และระหว่างรอเทคอนกรีตให้หมุนโม่ช้า ๆ อยู่ตลอดเวลา
 5. พนักงานขับรถต้องแจ้งให้โรงงานคอนกรีตทราบถึงปัญหาที่หน้างาน รวมทั้งเรื่องคุณภาพคอนกรีตและอัตราการเทที่แท้จริง
 6. พนักงานขับรถต้องอยู่ที่รถโม่ตลอดเวลา 
 7. เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ต้องเคลื่อนรถโม่ออกจากปั๊มโดยเร็ว เพื่อให้รถคันต่อไปเข้าเท
 8. ถ้าหากลูกค้าให้เติมน้ำที่หน่วยงาน ต้องให้ลูกค้าเซ็นรับผิดชอบในใบส่งสินค้า

พนักงานควบคุมปั๊มคอนกรีต

 1. มาถึงหน้างานก่อสร้างตรงตามเวลา หากมาไม่ทันต้องรีบแจ้งโรงงานคอนกรีตและผู้รับเหมาทราบ
 2. ตั้งปั๊มคอนกรีตให้ใกล้จุดที่จะเทให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความเอื้ออำนวยของสถานที่และความสะดวกของรถโม่ที่จะเข้าเท ควรมีที่พอให้รถโม่เข้าเทได้ 2 คัน
 3. ในกรณีที่ใช้ปั๊มบูมต้องระวังสิ่งกีดขวางข้างบน โครงหลังคา นั่งร้านโดยเฉพาะสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
 4. ต้องแน่ใจว่าติดตั้งท่ออย่างถูกต้องและมั่งคง โดยคำนึงถึงแรงกระแทกของท่อขนาดปั้ม
 5. เมื่อรถโม่มาถึง ต้องคอยช่วยโบกรถให้ถอยเข้า และต้องปิดตะแกรงเหนือ HOPPER ทุกครั้ง
 6. ก่อนรับคอนกรีต ต้องตรวจสอบว่า คอนกรีตผสมเข้ากันดีแล้ว หากต้องมีการแก้ไขต้องแจ้งให้ตัวแทนที่หน่วยงานทราบ
 7. ต้องแน่ใจว่าคนงานที่อยู่ปลายท่อรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง
 8. ก่อนทำการย้ายปั๊มบูมต้องเอาบูมลงทุกครั้ง
 9. เมื่อเสร็จงานต้องทำความสะอาดปั๊มคอนกรีตและท่อส่งคอนกรีตเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ปั๊มคอนกรีต

เมื่อไรควรใช้ ปั๊มคอนกรีต
เปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้ลิฟท์
เปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้ทาวเวอร์เครน
เปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้คนงาน
รถปั๊มคอนกรีต คืออะไร
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ปั๊มคอนกรีต
ประเภทของปั๊มคอนกรีต
คอนกรีตสำหรับงานปั๊มคอนกรีต
ปั๊มคอนกรีตในประเทศไทย