ReadyPlanet.com
ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
รถปั๊มคอนกรีต รับชำระ บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


+30
°
C
+31°
+24°
กรุงเทพมหานคร
, 19
+31° +24°
+31° +26°
+32° +25°
+31° +26°
+31° +25°
+30° +26°
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน


เมื่อไรควรใช้ ปั๊มคอนกรีต

การนำปั๊มคอนกรีตไปใช้งาน
ควรใช้ปั๊มคอนกรีตกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้

  1. การขาดแคลนแรงงาน
  2. เวลาก่อสร้างมีจำกัด
  3. การเทคอนกรีตจำนวนมาก
  4. สถานที่เทคอนกรีต ยากต่อการลำเลียงคอนกรีตโดยวิธีอื่น
  5. มีการจัดส่งคอนกรีตอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
  6. คนงานมีความรู้ ประสบการณ์และมีการวางแผนงานที่ดี

ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการคอนกรีตซีแพค
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ปั๊มคอนกรีต

ข้อควรปฎิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับงานปั๊มคอนกรีต
เปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้ลิฟท์
เปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้ทาวเวอร์เครน
เปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้คนงาน
รถปั๊มคอนกรีต คืออะไร
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ปั๊มคอนกรีต
ประเภทของปั๊มคอนกรีต
คอนกรีตสำหรับงานปั๊มคอนกรีต
ปั๊มคอนกรีตในประเทศไทย