ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
งานปั๊มคอนกรีต ชำระบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


อัตราค่าบริการ
call us
Hotline
 เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ลิฟท์ article
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ลิฟท์
   
ได้เปรียบ เสียเปรียบ
 • ความสะดวกรวดเร็ว
 • แรงงาน
 • การสิ้นเปลืองคอนกรีตโดยเปล่าประโยชน์
 • ความสามารถของเครื่องมือ
 • ความสิ้นเปลืองซีเมนต์

คอนกรีตปั๊ม

คอนกรีตปั๊ม

 • เทได้รวดเร็ว สะดวก
 • ไม่ต้องใช้คนคอยขนถ่ายอีกที
 • เทได้ที่จุดต้องการ
 • ประหยัดแรงงาน
 • สิ้นเปลืองน้อย
 • ใช้เทคอนกรีตอย่างเดียว
 • ต้องใช้ส่วนผสมซีเมนต์มากกว่าปกติ
ลิฟท์ ลิฟท์
 • ต้องมีคนมาคอยรับที่ลิฟท์อีกทีหนึ่ง
 • แล้วค่อยนำไปจุดที่ต้องการ
 • ต้องใช้คนงานคอยขนถ่ายคอนกรีตเพิ่มอีก
 • สิ้นเปลืองมาก
 • สามารขนส่งวัสดุอื่นๆเช่นไม้แบบ
 • เครื่องมือต่าง ๆ ได้อีก
 • ไม่ต้องเพิ่มซีเมนต์จากปกติรถปั๊มคอนกรีต Concrete Pump

ประเภทของปั๊มคอนกรีต
คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตปั๊ม
เมื่อไรควรใช้ปั๊มคอนกรีต
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้คนงาน
ปั๊มคอนกรีต คือ
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ทาวเวอร์เครน article
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้คอนกรีตปั๊ม article