ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
งานปั๊มคอนกรีต ชำระบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


อัตราค่าบริการ
call us
Hotline
 ประเภทของปั๊มคอนกรีต
ประเภทปั๊มคอนกรีต

คอนกรีตปั๊มแบบติดตั้งอยู่กับที่  (ปั๊มลาก : MOLI)
คอนกรีตปั๊มชนิดนี้ ตัวปั๊มและท่อส่งจะถูกแยกออกจากกัน ตัวปั๊มติดตั้งอยู่บนล้อเลื่อน เมื่อต้องการใช้งานจะติดพ่วงตัวปั๊มไปกับรถบรรทุก สู่บริเวณก่อสร้าง หลังจากนั้นจะติดตั้งท่อและอุปกรณเข้ากับปั๊ม คอนกรีตปั๊มแบบนี้มีแรงดันสูงมาก สามารถปั๊มคอนกรีตไปยังที่สูง ๆ ได้  รวมทั้งพื้นที่ในการติดตั้งน้อย แต่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งท่อ และการเคลื่อนย้ายปั๊มทำได้ลำบาก แต่ปัจจุบัน ได้มีการดัดแปลงนำเอาปั๊มลาก มาติดตั้งบนรถทำให้สะดวกแก่การเดินทาง เรียกปั๊มประเภทนี้ว่า MOLI

คอนกรีตปั๊มแบบติดตั้งบนรถบรรทุก (ปั๊มบูม : MOBIL)  คอนกรีตปั๊มแบบนี้ทั้งตัวปั๊มและท่อส่งจะถูกติดตั้งอย่างถาวรบนรถบรรทุกท่อส่งถูกอกแบบให้สามารถพับเก็บได้ ทำให้สะดวกรวดเร็วในหารใช้งานเพราะใหม่ต้องต่อท่อ เคลื่อนย้ายได้สะดวกและทำความสะอาดหลังการใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามระยะทางที่จะปั๊มคอนกรีตถูกจำกัดโดยความยาวของท่อ อีกทั้งการลงทุนครั้งแรกสูง

 
รถปั๊มคอนกรีต Concrete Pump

คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตปั๊ม
เมื่อไรควรใช้ปั๊มคอนกรีต
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้คนงาน
ปั๊มคอนกรีต คือ
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ลิฟท์ article
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ทาวเวอร์เครน article
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้คอนกรีตปั๊ม article