ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
งานปั๊มคอนกรีต ชำระบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


อัตราค่าบริการ
call us
Hotline
 คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตปั๊ม
คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตปั๊ม

ส่วนผสมของคอนกรีตเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการลำเลียงคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตปั๊ม ในบทนี้เราจะมาพิจารณาส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีตปั๊ม

ส่วนผสมของคอนกรีตแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นของแข็ง ได้แก่ หิน, ทราย, ซีเมนต์,และส่วนที่เป็นของเหลวคือ น้ำ ซึ่งในส่วนผสมที่กล่าวนี้ น้ำเป็นส่วนผสมเดียวที่สามารถปั๊ม แต่เมื่อนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมเป็นคอนกรีต เนื้อคอนกรีตจะสามารถปั๊มได้เมื่อส่วนผสมถูกนำมาผสมกัน ด้วยอัตราส่วนที่พอเหมาะ โดยที่น้ำเป็นตัวส่งผ่านแรงดันไปยังส่วนผสมอื่น ๆ

คุณสมบัติของคอนกรีตที่จะสามารถปั๊มได้

  1. ต้องมีความเหลวที่เหมาะสม
    คอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับนำไปปั๊ม ควรจะมีค่ายุบตัวอยู่ระหว่าง 7.5-12.5 ซม.  ถ้าค่ายุบตัว น้อยเกินไปคอนกรีตจะปั๊มยาก และต้องใช้แรงดันสูงมาก ซึ่งจะเกิดผลเสียคือท่อสึกหรอเร็ว และปั๊มเสียได้ง่าย  ถ้าค่ายุบตัวมากเกินไป คอนกรีตมีแนวโน้มที่จะเกิดการแยกตัว
  2. ต้องมีปริมาณส่วนละเอียดเพียงพอ
    ส่วนละเอียดในที่นี้หมายถึง ทรายและปูนซีเมนต์ จะต้องมีมากพอที่จะไปอุดช่องว่าง ระหว่างหิน  เพื่อให้เนื้อคอนกรีตมีแรงต้านภายในพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการแยกตัวรถปั๊มคอนกรีต Concrete Pump

ประเภทของปั๊มคอนกรีต
เมื่อไรควรใช้ปั๊มคอนกรีต
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้คนงาน
ปั๊มคอนกรีต คือ
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ลิฟท์ article
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ทาวเวอร์เครน article
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้คอนกรีตปั๊ม article