ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
งานปั๊มคอนกรีต ชำระบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


อัตราค่าบริการ
call us
Hotline
 เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ทาวเวอร์เครน article
   
ได้เปรียบ เสียเปรียบ
 • ความรวดเร็ว
 • ความสามารถในการเท
 • พื้นที่ติดตั้ง
 • ความสามารถของเครื่องมือ
 • ความสิ้นเปลืองซีเมนต์
 • การเตรียมการ
 • อัตราความ ต้องการคอนกรีต

คอนกรีตปั๊ม

คอนกรีตปั๊ม

 • เทได้รวดเร็ว และจำนวนมาก
 • เทได้บริเวณกว้าง
 • ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้งเครื่องมือ
 • ใช้ได้แต่คอนกรีตอย่างเดียว
 • ต้องใช้ส่วนผสมซีเมนต์มากกว่าปกติ
 • ต้องใช้เวลาเตรียมการมากและเสียเวลาในการตั้งปั๊มและเดินท่อ
 • ต้องจัดส่งคอนกรีตให้ต่อเนื่อง
ทาวเวอร์เครน ทาวเวอร์เครน
 • เทได้ช้ากว่า
 • เทได้บริเวณจำกัดเท่ากับรัศมีของ CRANE
 • ใช้พื้นที่มาก สำหรับตั้งเครื่องมือ
 • ใช้งานอย่างอื่นได้อีก เช่น ยกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ และใช้ได้ในความสูงมากกว่า
 • ไม่ต้องผสมซีเมนต์เพิ่มจากปกติ
 • ใช้เวลาเตรียมการน้อย
 • ไม่ต้องการคอนกรีตแบบต่อเนื่องรถปั๊มคอนกรีต Concrete Pump

ประเภทของปั๊มคอนกรีต
คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตปั๊ม
เมื่อไรควรใช้ปั๊มคอนกรีต
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้คนงาน
ปั๊มคอนกรีต คือ
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ลิฟท์ article
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้คอนกรีตปั๊ม article