ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
งานปั๊มคอนกรีต ชำระบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


อัตราค่าบริการ
call us
Hotline
 เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้คนงาน
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้คนงาน
   
ได้เปรียบ เสียเปรียบ
 • ความสะดวกรวดเร็ว
 • แรงงาน
 • การสิ้นเปลืองคอนกรีตโดยเปล่าประโยชน์
 • ความสามารถในการเทคอนกรีต
 • ความเหมาะสมสำหรับงาน
 • ความสิ้นเปลืองซีเมนต์
 • การเตรียมงาน

คอนกรีตปั๊ม

คอนกรีตปั๊ม

 • เทได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปริมาณมากกว่า
 • ประหยัดแรงงาน
 • สิ้นเปลืองคอนกรีตน้อยกว่าเพราะไม่มีการหกหล่นระหว่างการขนส่งแม้จะมีบางส่วนเหลือค้างบ้าง
 • เทได้ทุกจุดของโครงสร้าง
 • ไม่เหมาะสำหรับงานเล็กๆ
 • ต้องใช้ส่วนผสมซีเมนต์มากกว่าปกติ
 • ต้องเตรียมแบบไว้ล่วงหน้ามาก ๆ
คนงาน คนงาน
 • เทได้ช้าและปริมาณน้อย
 • เปลืองคนงานมากในการเทคอนกรีตจำนวนมากๆและควบคุมยาก
 • สิ้นเปลืองคอนกรีตมากกว่าเวลาขนส่งมีการหกหล่นเสมอ
 • บางจุดของโครงสร้างเทลำบาก เช่น เสาสูงๆ
 • เหมาะสำหรับงานเล็กๆ ทั่วไป เช่น บ้าน ห้องแถว ฯลฯ
 • ไม่ต้องผสมซีเมนต์เพิ่มจากปกติ
 • ไม่ต้องเตรียมแบบไว้ล่วงหน้าทีละมาก ๆรถปั๊มคอนกรีต Concrete Pump

ประเภทของปั๊มคอนกรีต
คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตปั๊ม
เมื่อไรควรใช้ปั๊มคอนกรีต
ปั๊มคอนกรีต คือ
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ลิฟท์ article
เปรียบเทียบการใช้คอนกรีตปั๊มกับการใช้ทาวเวอร์เครน article
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้คอนกรีตปั๊ม article